Momentum har utarbeidet en rekke brosjyrer og informasjonsmateriell for protesebrukere og deres pårørende

Brosjyrene er utarbeidet på norsk, men noen brosjyrer er og utarbeidet på engelsk.

Trenger du brosjyrer?

Kontakt vår administrasjonssekretær, eller ta direkte kontakt med:

Christine Wigaard, Wisa Grafisk as – Prof. Birkelands vei 26b, 1081 Oslo. Tlf: 91325509, E-post: christine@wisa.no

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu