Brosjyrer fra Momentum

Momentum har utarbeidet en rekke brosjyrer og informasjonsmateriell for protesebrukere og deres pårørende.

Her finner du lenker til våre brosjyrer som du kan laste ned:

 

Vi har også engelske versjoner av flere av våre publikasjoner: