Hovedstyret

Styret i MOMENTUM består til enhver tid av personer hvor minimum 2/3 selv er protesebrukere. Vi vet med andre ord hvor skoen (les: protesen) trykker. Dersom du er interessert i å følge med på hva hovedstyret foretar seg på sine møter eller ønsker å se vedtektene styret må forholde seg til kan du enkelt og greit se over og laste ned protokoller fra styremøtene nederst på denne siden.

Hovedstyrets medlemmer:

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Leder

Mobil: 486 01 974

Kjetil.bragstad@momentum.nu

Låramputert

Viken

 

Petter Thime

Petter Thime

Nestleder

Mobil: 900 19 095

petter.thime@momentum.nu

Låramputert

Rogaland

 

Morten Berg

Morten Berg

Styremedlem - økonomiansvarlig

Mobil: 901 63 066

morten.berg@momentum.nu

Leggamputert

Viken

Mark Miller

Mark Miller

Styremedlem - likepersonsansvarlig

Mobil: 928 87 660

mark.miller@momentum.nu

Dobbel leggamputert

Viken

Silje Bjerga Nesland

Silje Bjerga Nesland

Styremedlem

Mobil: 402 41 081

silje.bjerga.nesland@momentum.nu

Kne-ex amputert

Rogaland

Geir Bornkessel

Geir Bornkessel

Varamedlem

Mobil: 971 55 878

geir.bornkessel@momentum.nu

Kne-ex amputert

Viken

Roar Olafsen

Roar Olafsen

Varamedlem

Mobil: 936 97 330

roar.olafsen@momentum.nu

Leggamputert

Viken

Liv Karin Søstuen

Liv Karin Søstuen

Administrasjonssekretær

Mobil: 470 21 094

info@momentum.nu

Pårørende

Innlandet

Protokoller fra styremøter i hovedstyret:

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu