Informasjonsarbeid, kurs og samfunnspolitisk arbeid

Hovedstyret i Momentum arbeider med de nasjonale aktivitetene

Momentum har et hovedstyre som arbeider mye med administrativt arbeid, prosjekter og aktiviteter på nasjonalt plan. Mye av arbeidet vi gjør, styres blant annet av hvilke krav myndighetene stiller til oss som organisasjon. Prosjekter vi setter søkelys på kan dreie seg om utvikling av informasjonsmateriell, kurs av de lokale fylkeslagene, kartlegging av tilskudd til aktiviteter, drift av medlemsbladet Livsglede, drift av sosiale medier, overordnet likepersonsarbeid og koordinering av dette, samt samfunnspolitisk arbeid.

Aktiviteter og prosjekter som gjennomføres i regi av hovedstyret får ofte tilskudd gjennom tiltak som Stiftelsen Dam og andre ulike fond og stiftelser. Slike prosjekter og arrangementer tar sikte på å inkludere de fleste, om ikke alle medlemmene i organisasjonen. Men, det kan også være prosjekter eller aktiviteter som også er snevret inn mot spesielle aktiviteter og/eller medlemsgrupper i organisasjonen. Det etterstrebes å få på plass tiltak for å kunne inkludere medlemmer uavhengig av bosted. Det er likevel en utfordring som organisasjonen kontinuerlig har fokus på. Noen eksempler på aktiviteter som er gjennomført de siste årene er skisamlinger på Venabu, Momentumweekend i Harstad, Fevik, alpinsamling i Myrkdalen i Voss. Dersom du har en idè til et slikt tilbud eller savner en slik arena nasjonalt, oppfordrer vi deg til å engasjere deg og bidra til å gi et tilbud til andre i en lignende situasjon!

 

Ulike prosjekter om kan være aktuelt å arbeide med i Momentum er utvikling av nytt informasjonsmateriell for trening, øvrige aktiviteter, seksualitet og samliv, fotoutstilling, reklamekampanje, kartleggingsstudier og mye mer. I den forbindelse kan det ofte være aktuelt å ha et samarbeid med helsepersonell og/eller andre behandlere som kan bidra med sin faglige kompetanse for å kvalitetssikre informasjonen som utarbeides. Dette kan organisasjonen, gjennom for eksempel Stiftelsen Dam, få tilskudd til. Til og med frikjøp av stilling til fysioterapaut eller lignende!

Politisk innflytelse er også i stor grad mulig på nasjonalt nivå. Det er flere muligheter for å komme inn i brukerutvalg i ulike helseregioner eller i deler av FFO som representant av Momentum. Her kan du få en spesiell anledning til å påvirke politiske beslutningsprosesser og komme med anbefalinger og innspill på hvordan behandlingsforløpet til pasienter skal være. Det gir også en god mulighet til å ta opp ulike problemstillinger knyttet til rettighetsbrudd for vår målgruppe og mye mer.

Under kan du se ulike dokumenter av relevans for å se hvilket arbeid Momentum har foretatt seg de siste årene, og hva vi jobber med i tiden fremover.

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu