Protesebrukere til videre forskning av rehabilitering for protesebrukere.

Protesebrukere til videre forskning av rehabilitering for protesebrukere.

To jenter som går ortopediingeniørstudiet på OsloMet skal i vår skrive en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven går ut på å gjennomføre en utprøving av en ny ADL-funksjonstest på protesebrukere, kalt Person Centered Functional Mobility test (PCFM-test). Dette er i samarbeid med forskningsgruppen KIM på Oslomet. Denne studien er en del av en større studie som forskningsgruppen KIM […]

To jenter som går ortopediingeniørstudiet på OsloMet skal i vår skrive en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven går ut på å gjennomføre en utprøving av en ny ADL-funksjonstest på protesebrukere, kalt Person Centered Functional Mobility test (PCFM-test). Dette er i samarbeid med forskningsgruppen KIM på Oslomet. Denne studien er en del av en større studie som forskningsgruppen KIM har gående.

I den anledning ønsker de å rekruttere en gruppe protesebrukere. Deltakelse i prosjektet innebærer ett besøk til Bevegelseslaboratoriet på OsloMet, hvor PDFM-testen gjennomføres. Testingen skal ikke ta mer en 30-60 minutter. De ønsker i utgangspunktet å gjennomføre testingen i løpet av uke 10-12, men de er åpne for å sette av tid til det i tidligere uker om det ikke skulle passe i denne perioden.

Har du en ensidig amputasjon på legg, og ønsker å delta eller å få mer informasjon? Ta gjerne kontakt Maja Helen Sandnes: s323557@oslomet.no, tlf. 480 57 442 eller

Beate Plassen: s322333@oslomet.no, tlf. 476 09 190