Momentum regionlag

Momentum har 7 regionlag

Gjennom regionlagene i hele landet jobber Momentum med likepersonsarbeid og lavterskeltilbud til medlemmene.

De 7 regionlagene er først og fremst en sosial arena der medlemmene kan møte hverandre, utveksle erfaringer og delta på arrangementer og aktiviteter.

Alle medlemmer kan delta på arrangementer som regionlagene arrangerer uansett om de bor i regionen eller ikke,

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu