Momentums regionlag

Momentum har 8 regioner. Sør, Sør-Øst, Innlandet, Sør-Vest, Vest, Midt, Nord og Sverige.

Kontaktinfo til regionene finner du nedenfor.

Gjennom de 8 regionene i Norge og Sverige jobber Momentum med likepersonsarbeid og lavterskeltilbud til medlemmene.

De 8 regionene er først og fremst en sosial arena der medlemmene kan møte hverandre, utveksle erfaringer og delta på arrangementer og aktiviteter.

F.eks. arrangerer vi turer på ski, hest og sykkel med ulike mellomrom. Momentums årlige storsamling, Momentumweekend med medlemmer og ulike firma som deltar med utstilling og foredrag, sommer og juleavslutninger m.m.

Alle medlemmer kan delta på arrangementer som regionlagene arrangerer uansett om de bor i regionen eller ikke.

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, hva som skjer ser du i vår kalender! Se hva som skjer

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Momentums regionlag gir både nye og erfarne likepersoner muligheten til å delta på likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør.

Ta gjerne kontakt med styrene, eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

 

Region Øst:

Leder:

Hans Petter Børresen – Mobil: 95119364

Nestleder:

Geir Bornkessel – Mobil: 97155878

Styremedlemmer:

Morten Berg – Mobil: 90163066

Arve Jarl – Mobil: 99024777

Kristin Holter-Sørensen – Mobil: 99719756

Varamedlemmer: 

Roar Olafsen – Mobil: 93697330

John Arne Rosenlund – Mobil: 91105866

Region Sør-Øst:

Leder:

Merete Linde-Nielsen – Mobil: 90410713

Nestleder:

Øystein Serkeland – Mobil: 95141542

Styremedlemmer:

Erik Halvorsen – Mobil: 41676577

Morgan Heia – Mobil: 95020652

Sverre W. Øverland – Mobil: 98422609 (likepersonskontakt)

Region Innlandet:

Leder:

Knut J. Lehre – Mobil: 91581902

Nestleder:

Michel Horacsek – Mobil: 48899400

Styremedlemmer:

Ole Martin Tveter – Mobil: 45470970

Heidi Strand – Mobil: 91852290

Kristin Hansen – Mobil: 46963436

Region Sør-Vest:

Leder:

Arild Bergstrøm – Mobil: Tlf:95097060

Nestleder:

Bjørg Aune – Mobil: 92073351

Styremedlemmer: 

Vivian Augestad Olsen – Mobil: 48133013

Ivar Skov-Skov – Mobil: 91535333

Roy Tørring – Mobil: 40159935

Likepersonskontakt:

Terje Tobias Finnsådal – Mobil: 91595466

Region Vest:

Leder:

Anniken Jahnsen Kvaal – Mobil: 958 05 842

Nestleder:

Olav Sandvik – Mobil: 99701843

Styremedlemmer:

Morten Furre – Mobil: 915 68 962 (likepersonskontakt)

Marit Havre Nilssen – Mobil: 92030616

Terje Daae – Mobil: 920 32 686

Varamedlemmer:

Finn Atle Leirpoll – Mobil: 95195075

Per Arvid Butz – Tlf: 56331694

Region Midt:

Leder:

Tor Aalberg – Mobil: 46630642

Nestleder:

Arne Emil Bredland – Mobil: 97194733

Styremedlemmer:

Joakim Øren Paulsen – Mobil: 90842907

Steffen Hanslien – Mobil: 91376591

Sven Erik Almaas – Mobil: 91179160 (likepersonskontakt)

Anne Lise Sundbø – Mobil: 99795351 (pårørendekontakt)

Region Nord:

 Kontaktperson for Nord:

Ken Viggo Hamandsen – Mobil: 99518477

Evt. ta kontakt med vår adm. sektretær på 40004360 eller info@momentum.nu

Region Sverige:

Kontaktpersoner i Momentum Sverige:

Christoffer Lindhe – Mobil: +46 72 85 71 300

Robert Lång – Mobil: +46  70 74 30 571

 

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu