Momentum Innlandet

Momentums regionlag i Innlandet fylke.

Regionlaget ble stiftet 1. oktober 2010

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis fjelltur på Hjerkinn, Landåsen aktivitetshelg, Grilling ved Møsa, skitur på Venabu, ulike julelunsjer, livsgledeutstilling og Golf. Momentum Innlandet tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Regionlagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet. Se hva som skjer

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør.

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Regionlagene har også egne styremøter og årsmøter for å drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Protokoller fra styremøter og årsmøter blir som regel lagt ut på hjemmesiden. Se under:

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu