Rehabiliteringssteder

God trening og rehabilitering er essensielt for protesebrukere. Mange av landets rehabiliteringsinstitusjoner har gode tilbud til amputerte og protesebrukere.

Om rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. (Helsenorge.no)

Fritt behandlingsvalg steg for seg

Ventetider rehabilitering
Amputasjoner overekstremiteter
Amputasjoner underekstremiteter

Andre lenker
Veileder om rehabilitering og habilitering

Rehabiliteringsstedene har mange gode tilbud for ulike grupper. Det er tilbud om opphold grunnleggende rehabilitering for nyamputerte.

  • Nyamputerte som trenger grunnleggende rehabilitering
  • Tidligere amputerte som har behov for mer trening og oppfølging
  • Spesialisert trening for å fremme aktivtivitet og deltagelse

DU HAR RETT TIL REHABILITERING OG HABILITERING
LES MER OM DINE RETTIGHETER HER

Oversikt over rehabiliteringssteder som har et tilbud til amputerte og prostesebrukere