Rehabiliteringssteder

God trening og rehabilitering er essensielt for protesebrukere. Mange av landets rehabiliteringsinstitusjoner har gode tilbud til amputerte og protesebrukere.

Om rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. (Helsenorge.no)

Fritt behandlingsvalg steg for seg

Ventetider rehabilitering
Amputasjoner overekstremiteter
Amputasjoner underekstremiteter

Andre lenker
Veileder om rehabilitering og habilitering

Rehabiliteringsstedene har mange gode tilbud for ulike behov, både for individuelle pasienter og for grupper.
Det finnes tilbud om opphold med grunnleggende rehabilitering for nyamputerte og rehabiliterings og treningsopphold tidligere amputerte samt ulike spesialtilbud.

  • Nyamputerte som trenger grunnleggende rehabilitering
  • Tidligere amputerte som har behov for mer trening og oppfølging
  • Spesialisert trening for å fremme aktivtivitet og deltagelse

DU HAR RETT TIL REHABILITERING OG HABILITERING
LES MER OM DINE RETTIGHETER HER

 

Oversikt over rehabiliteringssteder som har et tilbud til amputerte og prostesebrukere:


Catosenteret

Catosenteret

Akershus, Helse Sør-Øst
Kvartsveien 2
1555 Son

 

 


Kysthospitalet, StavernKysthospitalet, Stavern, Sykehuset i Vestfold

Vestfold, Helse Sør-Øst
Kysthospitalveien 61
3294 Stavern

 


Nordtun Helserehab

Nordland, Helse Nord
Nordtunveien 15
8170 Engavågen

 


Opptreningssenteret i Finnmark

Finnmark. Helse Nord
Follumsvei 1
9510 Alta

 

 


OttestadOttestad – Fysikalsk medisin og rehabilitering

Innlandet, Helse Sør-Øst
Jensens veg 7 / Søster Borghilds veg 7
2312 Ottestad

 


Rehabiliteringssenteret, Nord-Norges Kurbad. Kurbadet iTromsøRehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

Troms, Helse Nord
Conrad Holmboes veg 95
9011 Tromsø

 


Selli Rehabiliteringssenter

Selli Rehabiliteringssenter

Trøndelag, Helse Midt-Norge
Selli Rehabiliteringssenter AS
Tanemsbruvegen 25
7540 Klæbu

 

 


Sunnaas SykehusSunnaas Sykehus HF

Akershus, Helse Sør-Øst
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

 


Kongsgård - Enhet for spesialisert rehabilitering Sykehuset SørlandetSykehuset Sørlandet, avdeling Kongsgård

Vest-Agder, Helse Sør-Øst
Postboks 416
4604 Kristiansand

 

 


Unicare Bakke

Østfold, Helse Sør-Øst
Iddefjordveien 885
1765 Halden


Unicare Fram

Akershus Helse Sør-Øst
Rykkinnveien 100
1349 Rykkinn

 


Unicare Landåsen

Oppland, Helse Sør-Øst
Landåsvegen 747
2861 Landåsbygda

 

 


Valnesfjord Helsesportssenter

Nordland, Helse Nord
Østerkløftveien 249
8215 Valnesfjord