Likepersons- og pårørendeutvalget

Likepersonsarbeidet er et av Momentums hovedsatsningsområder

Likepersoner fra Momentum er klare til å møte medmennesker som trenger råd, veiledning og oppmuntring.

Foto: Hans Hekneby Reinertsen

Likepersonsarbeid

Momentum er en organisasjon av og for likepersoner. Det å treffe mennesker med felles erfaring er ofte det aller viktigste.

Alt Momentum gjør er i bunn og grunn likepersonsarbeid.

Det handler om å utveksle erfaringer med hverandre og å flytte grenser sammen.

Momentum har lokale likepersonkontakter og pårørendekontakter i hele landet.

Likepersonkontaktene og pårørendekontaktene møter gjerne amputerte og deres pårørende allerede på sykehuset kort tid etter operasjonen. De gjennomfører en-til-en samtaler og gruppesamtaler etter behov. Likepersonkontaktene og pårørendekontaktene i Momentum har mange hundre møter med amputerte og pårørende hvert år.

Utvalget

I tillegg til lokale kontakter har Momentum et nasjonalt utvalg som organiserer arbeidet og holder kurs og samlinger for likepersoner og pårørendekontakter og sørger en faglig høy kvalitet på dette viktige arbeidet.

Utvalget organiserer og effektiviserer likepersontjenesten og og kontakten med pårørende, samspill med lokale Momentum- krefter rundt om i landet. Å bidra til god kontakt med sykehus, rehabsentre og ortopediverksteder er en av utvalgets sentrale oppgaver. I denne sammenheng er Momentums Info-konvolutt et viktig verktøy.

 

Kontaktperson for likepersonutvalget er leder.

Likeperson- og pårørendekontakter i regionene er:

Likepersonkontakt Øst: 

Kristin Holter Sørensen – Mobil: 99719756 – leggamputert

Pårørendekontakt Øst:

Vigdis Hansen – Mobil: 90646743

Mer informasjon om Momentum Øst

Likepersonkontakter Innlandet:

Ole Martin Tveter – Mobil: 45470970

Rune Søstuen – Mobil: 95965242 – armamputert

Mer informasjon om Momentum Innlandet

Likepersonkontakt Sør-Øst:

Sverre W.Øverland Mobil: 40004360                   – leggamputert

Mer informasjon om Momentum Sør-Øst

Likepersonkontakt Sør-Vest:

Terje Tobias Finsådal – Mobil: 91595466 – leggamputert

 Mer informasjon om Momentum Sør-Vest

Likeperson- og pårørendekontakt Vest:

Morten Furre – Mobil: 91568962 – legg og forfots amputert

Mer informasjon om Momentum Vest

Likepersonkontakt Midt-Norge:

Svein-Erik Almaas – Mobil: 91179160

Pårørendekontakt:

Anne Lise Sundbø – Mobil: 99795351

Mer informasjon om Momentum Midt-Norge

Likepersonkontakt Nord:

Ta kontakt med Momentum Sentralt

Telefon: 40004360

Mer informasjon om Momentum Nord

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu