48 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler

48 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler

Dobling av aktivitetshjelpemidler sikrer en langt mer sunnere og aktiv hverdag I et revidert nasjonalbudsjett 12. mai, la regjerning fram en ønsket dobling av penger til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år. (Akt26) Den hyggelige nyheten vil bety en langt mer tilfredsstillende hverdag for funksjonshemmede. Årets pott på 52,1 millioner kroner var allerede brukt opp […]

Dobling av aktivitetshjelpemidler sikrer en langt mer sunnere og aktiv hverdag

I et revidert nasjonalbudsjett 12. mai, la regjerning fram en ønsket dobling av penger til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år. (Akt26) Den hyggelige nyheten vil bety en langt mer tilfredsstillende hverdag for funksjonshemmede.

Årets pott på 52,1 millioner kroner var allerede brukt opp 17. mars i år. De som ikke fikk et positivt vedtak innen denne datoen, fikk avslag og beskjed om å søke igjen neste år. Det vekket stor misnøye og skuffelse for alle dem som er avhengig av aktivitetshjelpemidler.

Styreleder i Momentum- Foreningen for arm- og benprotesebrukere, Kjetil Bragstad framhever at årsaken til at pengene tar slutt, er at det er flere og flere som søker om aktivitetshjelpemidler nå enn tidligere. Mange av dem som får avslag etter at potten er brukt opp, sender ny søknad i januar året etter. Dermed blir midlene brukt opp stadig tidligere.

Mer aktiv tilværelse

Kjetil uttrykker en stor lettelse over regjeringens dobling av aktivitetsmidler.

– Det gjør at flere vil kunne leve det livet de ønsker og få delta på de aktivitetene de vil. På sikt vil det forhåpentligvis føre til større livsglede for den enkelte. I tillegg forebygger aktivitetshjelpemidler inaktivitet, redusert helse og livsstilsykdommer. Folk med funksjonsnedsettelser er dessuten avhengig av disse aktivitetshjelpemidlene for å kunne få en mer aktivitetsfyllt hverdag uten for mange hindringer, sier Kjetil. 

Kjetil påpeker at dette er viktige tiltak ettersom mange funksjonshemmede ser store begrensninger til å kunne leve et aktivt liv. Det er dessverre en langt større andel funksjonshemmede som er mindre aktive sammenlignet andelen hos funksjonsfriske. 

Husk å søke om midler 

På Nav sine hjemmesider skriver de at sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, prøver de å finne en løsning for de søkerne som fikk avslag slik at de ikke trenger å søke på nytt. De vil inne om kort til komme med informasjon om hvordan opplegget for gjenåpning av ordningen blir. 

Følg Nav sin opplysninger om AKT26 her.

Her kan du lese om stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) sin gode begrunnelse for at regjeringen dobler støtten til aktivitetshjelpemidler.