Landsmøte 2023 – Nytt hovedstyre

Landsmøte 2023 – Nytt hovedstyre

Det er valgt nytt hovedstyre på landsmøtet. Styret er valgt for 2 år.

Leder Petter Thime

Nestleder Geir Bornkessel

Styremedlem Morten Berg 

Styremedlem Roar Olafsen  

Styremedlem Celine S. Halvorsrud 

Styremedlem Sara Vu 

Styremedlem Tor Aalberg (benkeforslag) 

Vara 1 Silje Bjerga Nesland  

Vara 2 Catrin Alhaug