Fremtidens protesehylse – NTNU

Fremtidens protesehylse – NTNU

Godt nyttår! Vi er en forskningsgruppe ved NTNU som har et prosjektide om fremtidens protesehylse til å få  bedre kontroll av protesen, mindre smerte og mindre justeringer på verkstedet. Se vedlagt poster med prosjektskisse. Til å komme oss videre ønsker vi samarbeid med og innspill fra brukere. Kan Momentum bidra til det? Ved interesse kan […]

Godt nyttår!

Vi er en forskningsgruppe ved NTNU som har et prosjektide om fremtidens protesehylse til å få  bedre kontroll av protesen, mindre smerte og mindre justeringer på verkstedet. Se vedlagt poster med prosjektskisse.

Til å komme oss videre ønsker vi samarbeid med og innspill fra brukere. Kan Momentum bidra til det?

Ved interesse kan vi gjerne sette opp et digitalt møte (eller et fysisk møte, men vi har foreløpig ingen midler til å dekke kostnader for tilreisende).

Mvh,

Karin Roeleveld, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU (karin.roeleveld@ntnu.no)

Martin Steinert, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU (martin.steinert@ntnu.no)

Sindre Wold Eikevåg, Senter for idrettsanlegg og teknologi, NTNU (sindre.w.eikevag@ntnu.no)

Eivind Heilmann Modalsli, Trøndelag Ortopediske Verksted (Eivind.Heilmann.Modalsli@tov.no)