Hjerkinn tur 19.-21. august 2022

Foto:

Liv Karin Søstuen, Benedicte Finnema og Tatjana Breda-Gulbrandsen