Momentum Nord

Momentum Nord er Momentums lokalforening i Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Fylkeslaget ble stiftet 25. april 2014 i Bodø.

Lokallagenes arbeid

Lokallagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Lokallagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Lokallagene har også egne styremøter og årsmøter for å påvirke drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Se her:

Referat medlemsmøte Harstad 03.06.2018
Årsmøte Nordland 27.03.2012

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis ulike julelunsjer, landsmøte, erfaringsutveksling og livsgledeutstilling i Alta. Momentum Nord tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.

Styret Momentum Nord:

Fylkesleder:
Martin Hartløff, tlf. 90120025
hartloe@online.no

Nestleder:
Frank Ludvik Torbjørnsen, tlf. 99262955

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.