Ny giv for kommunikasjon i Momentum

Ny giv for kommunikasjon i Momentum

Vet du egentlig hva kommunikasjonsutvalget i Momentum gjør?
Hvis ikke, er det på tide å bli bedre kjent med Sara Vu og Catrin
Alhaug. De to vil gjerne høre fra dere.

Tekst og foto: INGUNN SOLLI

Kommunikasjonstvalget har blant annet ansvar for informasjonen som går ut til Momentums medlemmer og andre som trenger å lære mer om amputasjon. Sara og Catrin gikk inn i utvalget for noen få måneder siden, og har store ambisjoner på kommunikasjonsutvalgets vegne.

– Først og fremst vil vi vite mer om brukerne våre og hva slags informasjon de trenger. Hvordan kan vi best mulig nå de menneskene vi ønsker å nå? Hvilke kommunikasjonskanaler fungerer effektivt? Dette er viktige opplysninger for oss, sier Catrin. Utvalget satte derfor raskt
i gang en undersøkelse, som de håper flest mulig medlemmer av Momentum tar seg tid til å svare på.

– Svarene vil gi oss verdifull informasjon i det videre kommunikasjonsarbeidet, sier Sara. Hun forteller at de i skrivende stund
har fått 46 svar, men at de ønsker seg langt flere.

– Vi håper at alle går inn og svarer på undersøkelsen så snart de leser dette, oppfordrer Catrin.

STØTTE FOR LIKEPERSONENE
Utvalget er også opptatt av at nyamputerte personer skal finne fram til Momentum når de trenger råd og hjelp. Da er det viktig at de kjenner til Momentum fra før, eller at de finner fram til Momentum når de søker informasjon på internett.

– Er du nyamputert eller pårørende, så tyr du til Google. Da må hjemmesiden til Momentum dukke opp i søket ditt, og der må du finne relevant og nyttig informasjon. Det er mye å sette seg inn i, i de ulike fasene etter amputasjon, sier Sara.
Kommunikasjonsutvaget ønsker dessuten å være en støtte for Momentums likepersoner.

– De gjør en fantastisk innsats, men deres oppgave er først og fremst å være medmennesker for personer i krise. Vi ønsker å lette likepersonenes arbeid slik at de ikke trenger å bruke for mye tid på å snakke om rettigheter og stønadsordninger, sier Catrin.
Kommunikasjonsutvalget har allerede nå laget en revidert utgave av Momentums brosjyre, som deles ut til nyamputerte.
For første gang er den ikke bare oversatt til engelsk, men også svensk, russisk og ukrainsk.

ØNSKER INNSPILL
Sara og Catrin håper medlemmene i Momentum vil gi dem tips og innspill om saker de ønsker omtalt i Livsglede.

– Send oss en e-post og fortell oss din historie, eller tips oss hvis du vet om en god historie. Og si ifra til oss dersom det er informasjon du savner eller om du har andre gode ideer. Husk at vi, som resten av styret, jobber frivillig ved siden av jobb og familie. Vi er helt avhengige av innspill fra medlemmene for å kunne gjøre en god jobb, sier Catrin.

VI ØNSKER Å HØRE FRA DEG!
Momentum ønsker innspill fra medlemmene slik at vi kan yte enda bedre service. Vi håper derfor at flest mulig vil delta i vår
medlemsundersøkelse, der vi blant annet spør om hvordan du ønsker å motta informasjon fra Momentum.
Vil du hjelpe oss?
Scann denne QR-koden med mobilkameraet ditt og følg deretter lenken til undersøkelsen. Det hele tar bare noen få minutter.