Vilka rättigheter har du som amputerad?

Amputation kan påverka ekonomin för både dig som är amputerad och hela familjen. Det är viktigt att skaffa bra rådgivare och bästa möjliga kunskap.

Du har flera rättigheter och möjligheter som det är viktigt att ha kunskap om. Vad du och dina nära och kära behöver kommer naturligtvis att variera med hänsyn till dina förutsättningar.

Det finns ofta hjälp att få, men det är nyttigt att vara medveten om sina rättigheter både ekonomiskt och andra. Vissa utgifter täcks av folkförsäkringens förmånssystem (NAV), medan andra förmåner är behovsprövade.

Rättighetslagar

Några av de viktigaste lagarna du omfattas av som patient och användare är patient- och användarrättslagen. Detta ger rätt till:

Om du anser att någon av dina rättigheter har kränkts kan du kontakta patient- och brukarombudsmannen i din hälsoregion för hjälp och vägledning, eller klagomål till dem som har fattat beslutet och/eller landshövdingen, jfr 7- § . 2 . På landshövdingens hemsida har de även lagt ut bra information om hur man går tillväga för att klaga.

Om du vill utnyttja rätten till fritt behandlingsval kan det ofta vara vettigt att kontakta institutionen direkt för vidare vägledning och processen vidare för behandling och vistelse. Det kan också vara användbart att se andra relevanta rättigheter beskrivna på HelseNorge.no .

Användbara webbplatser

Helsenorge.no
https://helsenorge.no

Byt utsedd läkare. grundläggande journaler, patientresor, recept, behandlingscenter, patientresor, frikort och självrisker, europeiskt socialförsäkringskort, vacciner.

Gemensam organisation för funktionshindrade (FFO)
http://ffo.no/

FFO:s övergripande mål är samhällelig jämlikhet och delaktighet för funktionshindrade. De vill göra vardagen för funktionshindrade och kroniskt sjuka bättre. Målet med FFO-samarbetet är att främja ett gemensamt politiskt agerande så att vi tillsammans blir starkare i våra önskemål och krav i mötet med de som fattar beslut.

Behandling och rehabilitering

Om du är osäker på var det går att få behandling och rehabilitering kan det vara en bra start och sök på HelseNorges hemsidor (sök till exempel ”Rehabilitering: Amputationer av övre extremiteter”). Ett annat tips är att dela erfarenheter med andra via vår Facebookgrupp eller på något av våra event.

Grundförmån

Du har rätt till grundersättning för att täcka extra kostnader för transport och kläder.

Läs mer om rätten till grundförmån på nav.no.

Aktivitetshjälpmedel

Oavsett ålder kan du ansöka om aktivitetshjälpmedel. Om du är över 26 år är självrisken 10 % av köpeskillingen, begränsat uppåt till 4 000 NOK.

Kriterierna för hjälpmedel för personer över 26 år är:

  • Att brukaren ska ha en betydande och bestående funktionsnedsättning.
  • Att hjälpmedlet ska göra det möjligt för brukaren att delta i fysisk aktivitet.
  • Att produkten inte finns i vanlig handel och är speciellt gjord för personer med funktionsnedsättning. Om det behövs anpassningar för att en produkt som finns i vanlig handel ska kunna användas kan stöd för anpassning sökas.

Inget stöd ges till hjälpmedel som ska användas i en tidsbegränsad rehabilitering/habiliteringsprocess/behandling. För personer som inte kan använda vanliga aktivitetshjälpmedel kan hjälpmedel som är speciellt utvecklade för aktivering av rörelseapparaten ges.

Läs mer om upplägget på nav.no.

Bil, hem och mer

Du kan också ansöka om förmåner för bil , boende med mera.

Det finns olika upplägg och olika priser beroende på behov. Förmåner för bilar och bostäder är behovsprövade system.

Du kan ansöka om rehabiliteringsvistelser, arbetsavklaringsersättning, handikappersättning, ersättning för olika hjälpmedel beroende på vad du behöver.

Det gäller olika taxor och vilka förmåner du kan få och vilken taxa beror på dina behov och hur väl underbyggd din ansökan är. Förmåner för bilar och bostäder är behovsprövade stödsystem.

Om du behöver ekonomisk hjälp för att kunna övervinna eller anpassa dig till en svår livssituation kan du ansöka om detta hos kommunen, jfr socialtjänstlagen 19 § . Det gäller till exempel resekostnader för funktionshindrade.

 

 

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

mailto: info@momentum.nu