Momentum Nord

Momentums regionlag i Nordland, Troms og Finnmark Fylke

Regionlaget ble stiftet 24. april 2014

Regionen har mange ulike aktiviteter og tilbud, for eksempel ulike turer hele året, erfaringsutveksling, , sommer og juleavslutning.

Regionlagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet. Se hva som skjer

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør.

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Momentum tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Regionlagene har også egne styremøter og årsmøter for å drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Protokoller fra styremøter og årsmøter blir som regel lagt ut på hjemmesiden. Se under:

Protokoller styremøter:

Protokoller årsmøter:

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu