Momentum Nord er Momentums regionlag i Nordland, Troms og Finnmark Fylke

Regionlaget ble stiftet 24. april 2014

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis ulike julelunsjer, landsmøte, erfaringsutveksling og livsgledeutstilling i Alta. Momentum Nord tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis ulike julelunsjer, landsmøte, erfaringsutveksling og livsgledeutstilling i Alta. Momentum Nord tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Kontaktperson for Nord:

Ken Viggo Hamandsen – Mobil: 99518477

Evt. ta kontakt med vår adm. sektretær på 40004360 eller info@momentum.nu

Regionlagenes arbeid

Regionlagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Regionlagene har også egne styremøter og årsmøter for å påvirke drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Se her:

Referat medlemsmøte Harstad 03.06.2018
Årsmøte Nordland 27.03.2012

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu