Søker deltakere til studie om behandling av amputasjonssmerter

Søker deltakere til studie om behandling av amputasjonssmerter

Avdeling for Smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus søker deltakere til en studie med formål å undersøke mekanismene som ligger til grunn for postamputasjonssmerter med bruk av spinal anestesi. Studien vil også undersøke om behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering(rTMS) av hjernen kan redusere disse postamputasjonssmertene. rTMS-stimulering administreres fra utsiden av hodet. Hvem kan delta? • Alder: […]

Avdeling for Smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus søker deltakere til en studie med formål å undersøke mekanismene som ligger til grunn for postamputasjonssmerter med bruk av spinal anestesi.

Studien vil også undersøke om behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering
(rTMS) av hjernen kan redusere disse postamputasjonssmertene. rTMS-stimulering administreres fra utsiden av hodet.

Hvem kan delta?

• Alder: 18 – 80 år
• Personer med stumpsmerter og/eller fantom
smerter etter amputasjon av et eller begge ben
• Vedvarende smerte i minst 3 måneder
• Vanlig smerteintensitet ≥ 4/10 siste 24 timer
• Stabil medisinsk behandling for smerte

Les mer om studien på Oslo Universitetssykehus sin nettside; Magnetisk hjernestimulering mot smerter etter benamputasjon – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no

Påmelding:

For mer informasjon ta kontakt med overlege og avd.leder Audun Stubhaug, overlege Per Hansson, eller PhD-stipendiat Nadine Farnes ved
Avdeling for Smertebehandling.

Telefon 47 23 02 61 61
e-post: nafarn@ous-hf.no