Undersøkelse med FFO: «Se meg – hør meg!» – Hvordan møte alle på en respektfull og likeverdig måte?

Undersøkelse med FFO: «Se meg – hør meg!» – Hvordan møte alle på en respektfull og likeverdig måte?

FFO Vestfold og Telemark har fått prosjektmidler fra BUFDIR (Barne, ungdom og familiedirektoratet) til forprosjektet «Se meg – hør meg!» – Hvordan møte alle på en respektfull og likeverdig måte?

FFO får ofte tilbakemeldinger fra medlemmer om at de opplever å bli avvist, diskriminert eller møtt med liten eller ingen forståelse fra ansatte innenfor service og tjenesteytende sektor.

Dette forprosjektet skal undersøke omfang, type diskriminering og holdninger på landsbasis, med fokus på reiselivet. Formålet er å danne grunnlag for utvikling av et universelt utformet opplæringsprogram for alle ansatte i service- og tjenesteytende sektor i hvordan møte, kommunisere og være godt vertskap for alle, uavhengig av funksjonsgrad.

Hovedmålet er å bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Undersøkelsen gjennomføres ved at det sendes ut spørreskjema med relevante spørsmål til de aktuelle gruppene (personer med ulike funksjonsnedsettelser, kronikere og ansatte i reiselivsnæringen) på landsbasis.

Vi ønsker derfor å vite hvilke utfordringer du møter som kunde/gjest.

Her kommer linken til spørreskjemaene;

Versjon for personer med funksjonsnedsettelser

Vi håper du tar deg tid til å svare på spørsmålene. Svarfrist er 20. januar 2024.

Eventuelle spørsmål til undersøkelsen kan rettes til prosjektleder Anne-Bjørg Haugan, epost: post@abhaugan.no eller mobil 958 32 773.