– Vi feirer samtalene og samholdet i Momentum

Livsglede 1 2021 - Likeperson artikkel

Nils-Odd ser fram til å dele aktivitetene og moroa på 25-årsjubileumet sammen med alle deltakerne. Han håper på å møte så mange nye og gamle medlemmer som mulig. 

Foto og tekst av Marte Nordahl

 

Nils-Odd Tønnevold er stolt av alt det alle frivillige og medlemmer av Momentum har fått til siden oppstart.

– På jubileet er det naturlig å ta et tilbakeblikk på hva vi har oppnådd. Den viktigste målsetningen til Momentum er at ingen skal behøve å stå alene. At så mange amputerte og protesebrukere har sluppet å gå den tunge og bratte bakken alene, har forenklet livet til så mange, sier han

Sterkt behov

Nils-Odd var initiativtaker til å starte opp Momentum. Han så først og fremst et sterkt behov for å starte opp en forening som arbeider for å inspirere og veilede amputerte. I studietiden havnet han i en ulykke som førte til en dobbel benamputasjon. Etter amputasjonene hadde han selv hodet fult av spørsmål som han ikke fikk svar på,

– Før Momentum startet opp var det ingen plasser å henvende seg. Amputerte og protesebrukere måtte selv finne ut av hvordan de skulle ta fatt på det nye livet uten en arm eller bein mindre, fremhever han.

– Det aller viktigste er å få muligheten til å dele erfaringer med noen som har vært gjennom det samme. Ved å ha en forening for oss protesebrukere, har du også en solid veiviser som du kan henvende deg og stille spørsmål. Momentum er en plass du kan få inspirasjon, motivasjon og hjelp, legger han til.

Livsglede 1 2021 - Likeperson artikkel

Nils-Odd Tønnevold, grunnlegger av Momentum ser fram til å feire alt foreningen har oppnådd av samhold og verdifulle samtaler som bidrar til vekst. Samt alt det frivillige og medlemmer har investert av tid for å styrke Momentum sin tilstedeværelse. 

Stolt protesebruker

Til daglig anvender Nils-Odd en rød og grønn protese som han er stolt av å vise frem. Han legger merke til at det er mange som i mye større grad våger å gå i shorts eller skjørt nå enn før. 

– I andre land er det mange som gjemmer seg bort og føler skam over å være amputert.

Verdifulle aktivitetshelger

– Aktivitetshelgene med Momentum er betydningsfulle. Tidligere har vi erfart at for å nå ut til de ulike aldersgruppene, må vi variere tilbudet etter nivået på det sosiale og mangfoldet av aktiviteter, sier han. 

– Både vinter- og sommersportsaktiviteter trekker folk. De sosiale kontaktene og nettverkene man knytter her er kjempeviktige. Deltakerne blir ofte inspirert av å se at andre mestrer ulike aktiviteter i en trygg setting.

Rikere liv

Han fremhever at det først og fremst er ny kunnskap og informasjon, som har motivert og inspirert hver enkelt protesebruker til å prøve ut nye ting og utvide horisonten. De har erfart at det er mulig å mestre nye aktiviteter.

– Mange jeg har snakket med har fortalt at selv om de har tapt et lem eller flere, har de fått et rikere liv fylt med andre perspektiver og verdier, legger Nils-Odd til.

– Vi jobber kontinuerlig med å holde liv i selve visjonen og ordspråket i Momentum, «det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket». Livskvaliteten din avhenger ikke av hvordan du har det, men hvordan du tar det. Å inspirere alle til en positiv innstilling til livet, har en enorm betydning. Det er viktig leve livet fult og helt og ikke gjemme seg bort.

Synliggjøre likepersonstilbudet

– Da vi startet opp Momentum, var det ingen sykehus eller rehabiliteringssentre som hadde noe forhold til diagnosegruppen innenfor amputasjonsrehabilitering, informerer han. 

– Vi har jobbet veldig mye med å synliggjøre likepersonstilbudet og skape troverdighet på at arbeidet er av stor betydning. Målet er at alle amputerte protesebrukere skal få tilbud om å få noen å snakke med.

Enorm betydning

– Likepersonarbeidet har hatt en enorm betydning for folk. Mange innen helsevesenet føler også at de i større grad blir sett. Arbeidet med nye amputerte har resultert i at helsepersonell tenker at amputerte har mye større forutsetning for å få et positivt og godt liv nå enn før. Likedan føler mange ortopediingeniører at de blir mer verdsatt og lagt merke til, opplyser han.

– Momentum har også inspirert protesebrukere til å strekke seg lengre. Vi har gjort dem oppmerksom på at de kan velge den ortopediingeniøren som de selv ønsker. Dessuten vil konkurranse mellom ortopediingeniørene gjøre at alle strekker seg litt lengre og finner frem til bedre løsninger.

Flere får ikke hjelp

– Dessverre opplever vi fremdeles at amputerte ikke får noe tilbud verken på sykehus og enkelte rehabiliteringssentre. Vår tanke er at vi skal være der for hverandre. Ingen skal behøve å stå alene, understreker Nils-Odd.

Han fremhever at hvorvidt pasienten får tilbud om en likeperson kommer i noen tilfeller an på hvem som er på arbeid. Mens noen har sett og erfart hva den positive verdien av en likepersonsamtale er, tenker andre at tilbudet er mest til bryderi for pasienten.

Inspirerende drahjelp

– At noen stiller opp for deg når du skal amputere er svært viktig. Både som drahjelp i den første fasen, men også livet ut. Å se hva andre kan få til virker inspirerende og er svært effektfullt. Vi har alle gode og mindre gode dager. Det er ekstra godt å vite at det finnes et nettverk hvor du kan dele inspirasjon og erfaringer med. Utfordringen er å nå ut til alle, sier han.

Proaktiv rolle

– Hvis rehabiliteringssentre, sykehus og verksteder får en mer proaktiv rolle i å formidle likepersonarbeidet til alle pasienter, vil de kunne hjelpe langt flere til å komme raskere på beina. Vi i Momentum ønsker å hjelpe helsepersonell til å se at arbeidet er svært nyttig. De aller fleste verdsetter å få kontakt med noen som kan bidra til å forenkle livet og gjøre det mer spennende og positivt, legger han til. 

Helhetlig tilbud

Nils-Odd og likepersonkoordinator i Momentum, Mark Miller arbeider med å få utviklet en minimumsstandard for pasientforløpet for protesebrukere fra A til Å.

– I dag kan du risikere at med det samme utgangspunktet å enten bli legg eller låramputert. I seg selv er det en selvmotsigelse. Til ditt utgangspunkt skal det amputeres til tilsvarende nivå. Det er viktig at forløpet og behandlingen som gis hver enkelt er så tilstrekkelig som mulig. Den bør bestå av mindre gjetning og mer bevisbasert behandling, sier Nils-Odd.