Momentum är en oberoende intresseorganisation för amputerade, dysmelister och ortosanvändare

Momentums vision är att sprida livsglädje genom information och nöje. Vi arbetar för att protesanvändare * trots förlust ska få tillbaka livsglädjen och kunna se framåt.

MOMENTUM är en oberoende och oberoende intresseförening för amputerade, dysmelister och ortosanvändare, anhöriga och alla som är intresserade av rehabilitering av amputerade, inklusive proteser, fysiska och medicinska, ortopediska verkstäder, sjukhus, rehabiliteringscenter och leverantörer. Alla är välkomna som medlemmar för att främja frågor av gemensamt intresse.

Allt vi gör är i princip hjälp av kamrater – genom att utbyta erfarenheter med varandra kan vi flytta gränser.

Momentum etablerades 1996 och fr.om 31.12.2022 ca. 800 medlemmar och är ansluten till FFO (Funkjonshemmedes Fellesorganisation).

* När vi har använt begreppet «protesanvändare» i singular och plural är detta för att förenkla språket och för att betona möjligheterna snarare än att betona det som gått förlorat. Det innebär att vi i «protesanvändare» inkluderar arm och ben amputerade oavsett orsak till amputation och personer med dysmeli, oavsett om man använder protes eller inte.

Det är fullt möjligt att leva ett rikt och meningsfullt liv som protesanvändare. Men det krävs viljestyrka, träning och bra proteser!

Sammantaget har vi stor erfarenhet som protesanvändare och är helt ”up-and-coming”. Vi går igenom de nederlag och segrar livet i sig ger alla – med eller utan skavanker.

Genom Momentum möter du andra som du kan utbyta erfarenheter med, antingen som protesanvändare, anhörig eller professionell.

Genom detta forum kan du diskutera amputationskirurgi, fantomsmärtor, anpassning av protes, fritidsaktiviteter, bil, sociala rättigheter och du kan få utlopp för dina frustrationer, sorger, glädjeämnen, personliga eller professionella framsteg, – kort sagt – allt som gör livet utmanande, spännande och värt att leva. På så sätt vill vi inspirera, motivera och informera varandra.

Momentums uppgifter och arbete

Momentum är involverat på olika sätt och områden och i många kanaler

Några av de huvudsakliga fokusområdena är:

  1. Kamratarbete
  2. Evenemang och medlemsarbete
  3. Socialt arbete och politik
  4. Informationsarbete

Engagera dig själv

Bidra till Momentums arbete

Momentum behöver fler aktiva medlemmar som kommer att bidra till föreningens arbete eller bidra med donationer och ekonomiskt bistånd

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV FÖR AMPUTERADE, DYSMELISTER OCH ORTOSANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu