Tor Dalsheim (1944-2021) til minne

Tor Dalsheim (1944-2021) til minne

Tor ble født hjemme på gården på Skåbu, en fjellbygd i Gudbrandsdalen 12. april 1944. Atten år gammel traff han sitt livs kjærlighet, Liv, som jobbet på Dalseter Høgfjellshotell. De giftet seg to år etter, 27. juni 1964, og ble foreldre til en datter og en sønn. Tor fikk jobb på Krogenæs Møbelfabrikk i Skåbu […]

Tor ble født hjemme på gården på Skåbu, en fjellbygd i Gudbrandsdalen 12. april 1944. Atten år gammel traff han sitt livs kjærlighet, Liv, som jobbet på Dalseter Høgfjellshotell. De giftet seg to år etter, 27. juni 1964, og ble foreldre til en datter og en sønn. Tor fikk jobb på Krogenæs Møbelfabrikk i Skåbu like etter at de giftet seg. Han omskolerte seg og jobbet deretter på to kraftstasjoner, først i Gausdal og deretter i Skåbu, frem til han måtte amputere det ene beinet på låret som følge av kreft. Hans mange spørsmål, og mangel på noen som kunne svare, førte til at han, som den samfunnsengasjerte sjel han var, startet et utvalg for amputerte i Oppland som senere ble til Landsforeningen for Amputerte (LFA) under NHF og han hadde mange tillitsverv i så vel LFA som NHF. Tor var initiativtaker og pådriver for å starte LFA og ledet det helsepolitiske arbeidet for ivaretakelse av amputerte og deres interesser.
Tor var praktiker og litt av en Petter Smart og utviklet en prototype på en høyderegulerbar protese for å gjøre det lettere å gå i det bratte terrenget der han drev småbruket sitt. Etter hvert kom han med i Momentum og var med i styret og som likeperson og kontaktperson på Landaasen Rehabiliteringssenter i mange år. Tor brant for likepersontjenesten og ønsket at ingen skulle stå alene. Det var dette sterke engasjementet og hans innsats i mange år som førte til at han fikk Momentums Ærespris. Han var også aktiv lokalpolitiker i Arbeiderpartiet i mange år og i alle sammenhenger var han opptatt av å hjelpe andre.
Etter flere års sykdom og skrantende helse sovnet han inn og ildsjelen ble stedt til hvile fra Skåbu kirke 4. juni. Vi som kjente Tor er dypt takknemlig for hans liv og virke og vi lyser fred over hans minne. Våre tanker går til Liv og barna.

Erik Ax og Nils-Odd Tønnevold